26/5/2019
Περιφερειακές 2019Α
ΠΕ Μαγνησίας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 19/6/2019 3:20:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 350/350 100%
Εγγεγραμμένοι 164.328
Ψηφίσαντες  101.344 61,67%
Άκυρα / Λευκά 6.427 6,34%
Έγκυρα  94.917 93,66%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 50.628
53,34%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 22.937
24,17%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
 6.426
6,77%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 5.665
5,97%
ΜΠΙΛΛΗ
 3.599
3,79%
Λοιπά
 5.662
5,97%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
350 από 350100%
164.328
101.34461,67%
36383,59%
27892,75%
94.91793,66%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
1.ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
1.935
2.ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1.228
3.ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
943
4.ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
769
5.ΜΑΡΕΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
699
6.ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΆΓΓΕΛΟΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
693
7.ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
548
8.ΧΑΛΚΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ ΈΦΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
465
9.ΤΣΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
461
10.ΞΥΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
310
11.ΡΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
289
12.ΚΡΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
287
13.ΤΣΑΓΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΛΑΤΩΝΑ
218
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών