26/5/2019
Περιφερειακές 2019Α
ΠΕ Τρικάλων: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 19/6/2019 3:41:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 367/367 100%
Εγγεγραμμένοι 147.669
Ψηφίσαντες  88.848 60,17%
Άκυρα / Λευκά 5.079 5,72%
Έγκυρα  83.769 94,28%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 49.221
58,76%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 20.180
24,09%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 5.965
7,12%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
 3.599
4,30%
Λοιπά
 4.804
5,73%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
367 από 367100%
147.669
88.84860,17%
32533,66%
18262,06%
83.76994,28%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
1.ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
313
2.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
209
3.ΤΣΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ
209
4.ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
200
5.ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
187
6.ΣΙΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
184
7.ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
150
8.ΛΩΡΙΔΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ
114
9.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ του ΧΡΗΣΤΟΥ
113
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών