26/5/2019
Περιφερειακές 2019Α
ΠΕ Καρδίτσας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 19/6/2019 6:59:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 322/322 100%
Εγγεγραμμένοι 130.613
Ψηφίσαντες  80.047 61,29%
Άκυρα / Λευκά 4.914 6,14%
Έγκυρα  75.133 93,86%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 43.831
58,34%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 17.885
23,80%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 4.943
6,58%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
 4.020
5,35%
Λοιπά
 4.454
5,93%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
322 από 322100%
130.613
80.04761,29%
31493,93%
17652,20%
75.13393,86%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΧΡΗΣΤΟY
122
2.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
85
3.ΜΟΥΛΙΑΚΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
83
4.ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
67
5.ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ
49
6.ΚΑΤΟΠΗ ΜΑΡΙΑΜ ΣΟΥΖΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟY
48
7.ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY
41
8.ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟY
33
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών