26/5/2019
Περιφερειακές 2019Α
ΠΕ Καρδίτσας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 19/6/2019 6:59:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 322/322 100%
Εγγεγραμμένοι 130.613
Ψηφίσαντες  80.047 61,29%
Άκυρα / Λευκά 4.914 6,14%
Έγκυρα  75.133 93,86%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 43.831
58,34%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 17.885
23,80%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 4.943
6,58%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
 4.020
5,35%
Λοιπά
 4.454
5,93%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
322 από 322100%
130.613
80.04761,29%
31493,93%
17652,20%
75.13393,86%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
1.ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ
262
2.ΜΟΥΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΩΜΑ
200
3.ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
125
4.ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
117
5.ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
104
6.ΦΑΛΑΡΑ ΑΡΕΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
104
7.ΤΕΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΗΡΑΚΛΗ
103
8.ΒΟΥΡΚΟΤΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
101
9.ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
92
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών