26/5/2019
Περιφερειακές 2019Α
ΠΕ Καρδίτσας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 19/6/2019 6:59:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 322/322 100%
Εγγεγραμμένοι 130.613
Ψηφίσαντες  80.047 61,29%
Άκυρα / Λευκά 4.914 6,14%
Έγκυρα  75.133 93,86%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 43.831
58,34%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 17.885
23,80%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 4.943
6,58%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
 4.020
5,35%
Λοιπά
 4.454
5,93%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
322 από 322100%
130.613
80.04761,29%
31493,93%
17652,20%
75.13393,86%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
1.ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5.819
2.ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4.876
3.ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3.641
4.ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2.996
5.ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
2.775
6.ΓΚΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1.892
7.ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
1.583
8.ΡΑΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΒΑΙΟΥ
1.488
9.ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
938
10.ΜΠΟΜΠΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
879
11.ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
647
12.ΣΚΑΡΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ
247
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών