26/5/2019
Περιφερειακές 2019Α
ΠΕ Καρδίτσας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 19/6/2019 6:59:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 322/322 100%
Εγγεγραμμένοι 130.613
Ψηφίσαντες  80.047 61,29%
Άκυρα / Λευκά 4.914 6,14%
Έγκυρα  75.133 93,86%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 43.831
58,34%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 17.885
23,80%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 4.943
6,58%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
 4.020
5,35%
Λοιπά
 4.454
5,93%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
322 από 322100%
130.613
80.04761,29%
31493,93%
17652,20%
75.13393,86%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
1.ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
318
2.ΒΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ
233
3.ΑΛΜΠΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
179
4.ΚΑΤΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
150
5.ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ του ΗΛΙΑ
147
6.ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ-ΤΖΟΥΣΕΠΠΙΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
115
7.ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ
94
8.ΠΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
88
9.ΠΛΙΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
59
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών