26/5/2019
Περιφερειακές 2019Α
ΠΕ Β.Σποράδων: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 19/6/2019 7:07:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 28/28 100%
Εγγεγραμμένοι 12.663
Ψηφίσαντες  7.817 61,73%
Άκυρα / Λευκά 468 5,99%
Έγκυρα  7.349 94,01%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 4.087
55,61%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 1.327
18,06%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 981
13,35%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
 311
4,23%
ΜΠΙΛΛΗ
 303
4,12%
Λοιπά
 340
4,63%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
28 από 28100%
12.663
7.81761,73%
2963,79%
1722,20%
7.34994,01%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
1.ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
1.006
2.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΓΑΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
176
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών