5/7/2015
Δημοψήφισμα 2015
Τα αποτελέσματα δίνονται σε μορφή αρχείου excel.

Η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα, κάθε 5' (λεπτά)...
Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης ©2015