8/10/2023
Δημοτικές 2023 Α
Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ [47/47 ΕΤ]
ΕΣΕΡΙΔΗΣ
39,42%
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑ
31,75%
ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑ
23,76%
ΤΣΟΓΚΑΣ
5,06%
Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ [4/4 ΕΤ]
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
59,01%
ΒΑΦΙΝΗΣ
40,99%
Δ. ΒΟΛΟΥ [235/235 ΕΤ]
ΜΠΕΟΣ
55,03%
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ
38,07%
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
6,89%
Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ-Μ [17/17 ΕΤ]
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙ
50,55%
ΣΑΜΑΡΑ
37,26%
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ
12,19%
Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗ [30/30 ΕΤ]
ΜΙΤΖΙΚΟΣ
53,71%
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ
24,67%
ΣΩΛΗΝΗΣ
12,23%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
5,54%
ΧΑΛΕΒΑΣ
3,86%
Δ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑ [28/28 ΕΤ]
ΝΑΣΙΚΑΣ
56,60%
ΠΑΠΑΔΑΜ
40,66%
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟ
2,74%
Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ [11/11 ΕΤ]
ΤΖΟΥΜΑΣ
52,52%
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
43,63%
ΚΑΡΠΕΤΑΣ
3,86%
Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ [13/13 ΕΤ]
ΠΕΡΙΣΣΗΣ
51,85%
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
28,87%
ΡΟΔΙΟΣ
19,28%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών