20/9/2015
Εθνικές Εκλογές 2015B
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 3/12/2015 4:26:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.419/1.419 100%
Εγγεγραμμένοι 710.121
Ψηφίσαντες  415.315 58,49%
Άκυρα / Λευκά 10.364 2,50%
Έγκυρα  404.951 97,50%

35,53%
37,68%
28,63%
28,19%
ΣΥΡΙΖΑ
 143.881
35,53%
ΝΔ
 115.924
28,63%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 29.043
7,17%
ΚΚΕ
 27.653
6,83%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
 25.396
6,27%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ
 14.424
3,56%
ΠΟΤΑΜΙ
 12.889
3,18%
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ
 11.829
2,92%
Λοιπά
 23.912
5,90%
ΤΡΙΚΑΛΑ [323/323 ΕΤ]
ΣΥΡΙΖΑ
35,80%
ΝΔ
30,81%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑ
7,34%
ΚΚΕ
7,11%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
5,65%

ΛΑΡΙΣΑ [481/481 ΕΤ]
ΣΥΡΙΖΑ
34,93%
ΝΔ
27,99%
ΚΚΕ
7,25%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
7,05%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑ
6,25%

ΚΑΡΔΙΤΣΑ [294/294 ΕΤ]
ΣΥΡΙΖΑ
35,74%
ΝΔ
30,85%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
7,34%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑ
7,16%
ΚΚΕ
6,48%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ [321/321 ΕΤ]
ΣΥΡΙΖΑ
36,06%
ΝΔ
26,18%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
8,46%
ΚΚΕ
6,24%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑ
4,79%

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα είναι αυτά που εξέδωσαν τα Πρωτοδικεία Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2015
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης