25/6/2023
Εθνικές Εκλογές 2023Β
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 18/7/2023 2:02:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.552/1.552 100%
Εγγεγραμμένοι 696.802
Ψηφίσαντες  387.326 55,59%
Άκυρα / Λευκά 4.226 1,09%
Έγκυρα  383.100 98,91%

41,18%
43,11%
17,24%
19,64%
ΝΔ
 157.746
41,18%
ΣΥΡΙΖΑ
 66.043
17,24%
ΠΑΣΟΚ
 49.083
12,81%
ΚΚΕ
 32.530
8,49%
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
 18.381
4,80%
ΝΙΚΗ
 14.995
3,91%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 13.638
3,56%
ΠΛΕΥΣΗ
 9.772
2,55%
Λοιπά
 20.912
5,46%
ΤΡΙΚΑΛΑ [345/345 ΕΤ]
ΝΔ
41,40%
ΣΥΡΙΖΑ
17,18%
ΠΑΣΟΚ
14,86%
ΚΚΕ
8,60%
ΝΙΚΗ
4,44%

ΛΑΡΙΣΑ [540/540 ΕΤ]
ΝΔ
39,35%
ΣΥΡΙΖΑ
17,53%
ΠΑΣΟΚ
12,25%
ΚΚΕ
9,29%
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
5,13%

ΚΑΡΔΙΤΣΑ [303/303 ΕΤ]
ΝΔ
43,09%
ΣΥΡΙΖΑ
16,67%
ΠΑΣΟΚ
16,58%
ΚΚΕ
7,51%
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
4,88%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ [364/364 ΕΤ]
ΝΔ
42,39%
ΣΥΡΙΖΑ
17,25%
ΠΑΣΟΚ
9,37%
ΚΚΕ
7,90%
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
4,90%

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα είναι αυτά που μεταδίδει το ΥΠΕΣ, μετά την έκδοσή τους από τον Άρειο Πάγο.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_