18/5/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ενημέρωση: 30/5/2014 3:31:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.631/1.631 100%
Εγγεγραμμένοι 713.835
Ψηφίσαντες  470.520 65,91%
Άκυρα / Λευκά 28.956 6,15%
Έγκυρα  441.564 93,85%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 189.618
42,94%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 76.255
17,27%
ΔΙΩΤΗ
 58.756
13,31%
ΜΠΟΥΤΑΣ
 46.009
10,42%
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 30.466
6,90%
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ
 20.431
4,63%
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ
 10.157
2,30%
ΝΤΟΥΡΟΣ
 9.872
2,24%
ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ [356 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
53,17%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
14,42%
ΔΙΩΤΗ
10,96%
ΜΠΟΥΤΑΣ
9,37%
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
4,81%

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ [543 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
39,69%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
22,94%
ΔΙΩΤΗ
12,74%
ΜΠΟΥΤΑΣ
11,02%
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
6,76%

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [316 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
45,89%
ΔΙΩΤΗ
14,45%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
14,26%
ΜΠΟΥΤΑΣ
11,73%
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
7,21%
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [388 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
36,25%
ΔΙΩΤΗ
15,59%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
13,85%
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝ
11,67%
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
8,78%

ΠΕ ΣΠΟΡΑΔΩΝ [28 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
47,24%
ΜΠΟΥΤΑΣ
19,98%
ΔΙΩΤΗ
11,09%
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
6,79%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
6,24%

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα είναι αυτά που εξέδωσαν τα Πρωτοδικεία Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης