25/5/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Β 2014
Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ [54/54 ΕΤ]
ΕΣΕΡΙΔΗΣ
55,27%
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑ
44,73%
--- Α' Κυριακή ---
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑ
31,61%
ΕΣΕΡΙΔΗΣ
30,87%
Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ [4/4 ΕΤ]
ΒΑΦΙΝΗΣ
56,32%
ΒΛΑΪΚΟΣ
43,68%
--- Α' Κυριακή ---
ΒΑΦΙΝΗΣ
48,31%
ΒΛΑΪΚΟΣ
32,31%
Δ. ΒΟΛΟΥ [247/247 ΕΤ]
ΜΠΕΟΣ
53,13%
ΠΑΤΣΙΑΝΤΑΣ
46,87%
--- Α' Κυριακή ---
ΜΠΕΟΣ
38,29%
ΠΑΤΣΙΑΝΤΑΣ
24,80%
Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ-Μ [20/20 ΕΤ]
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ
55,71%
ΣΑΜΑΡΑ
44,29%
--- Α' Κυριακή ---
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ
48,09%
ΣΑΜΑΡΑ
37,03%
Δ. ΝΟΤ.ΠΗΛΙΟ [34/34 ΕΤ]
ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ
53,37%
ΒΑΚΟΥΛΑΣ
46,63%
--- Α' Κυριακή ---
ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ
47,03%
ΒΑΚΟΥΛΑΣ
40,74%
Δ. Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ [33/33 ΕΤ]
ΝΑΣΙΚΑΣ
51,02%
ΛΑΪΤΣΟΥ
48,98%
--- Α' Κυριακή ---
ΛΑΪΤΣΟΥ
49,02%
ΝΑΣΙΚΑΣ
47,56%
Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ [11/11 ΕΤ]
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
53,97%
ΠΑΤΣΑΣ
46,03%
--- Α' Κυριακή ---
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
29,39%
ΠΑΤΣΑΣ
24,41%
Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ [13/13 ΕΤ]
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ
53,37%
ΠΕΡΙΣΣΗΣ
46,63%
--- Α' Κυριακή ---
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ
32,74%
ΠΕΡΙΣΣΗΣ
29,76%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014.
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης