25/5/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Β 2014
Αποτελέσματα ΠΕ Καρδίτσας
Ενημέρωση: 26/5/2014 9:24:00 πμ


Αποτελέσματα ανά Δήμο
Δήμος
Ενσωμάτωση ΕΤ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
0/26
0%
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
111/111
100%
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗ
0/22
0%
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
0/54
0%
ΠΑΛΑΜΑ
47/47
100%
ΣΟΦΑΔΩΝ
56/56
100%
Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ [0/26 ΕΤ]
 
 
--- Α' Κυριακή ---
ΤΣΙΒΟΛΑΣ
60,37%
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
39,63%
Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [111/111 ΕΤ]
ΑΛΕΞΑΚΟΣ
55,31%
ΠΑΠΑΛΟΣ
44,69%
--- Α' Κυριακή ---
ΠΑΠΑΛΟΣ
32,88%
ΑΛΕΞΑΚΟΣ
27,71%
Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛ [0/22 ΕΤ]
 
 
--- Α' Κυριακή ---
ΤΣΙΑΝΤΗΣ
58,09%
ΤΟΥΛΙΑΣ
35,72%
Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ [0/54 ΕΤ]
 
 
--- Α' Κυριακή ---
ΚΩΤΣΟΣ
55,33%
ΝΤΟΥΡΒΑ
37,42%
Δ. ΠΑΛΑΜΑ [47/47 ΕΤ]
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟ
52,83%
ΚΑΡΑΛΗΣ
47,17%
--- Α' Κυριακή ---
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟ
47,90%
ΚΑΡΑΛΗΣ
42,16%
Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ [56/56 ΕΤ]
ΣΚΑΡΛΟΣ
51,93%
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
48,07%
--- Α' Κυριακή ---
ΣΚΑΡΛΟΣ
47,35%
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
46,41%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014.
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης