2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Αποτελέσματα ΠΕ Μαγνησίας
Ενημέρωση: 2/6/2019 10:02:00 μμ


Αποτελέσματα ανά Δήμο
Δήμος
Ενσωμάτωση ΕΤ
ΑΛΜΥΡΟΥ
48/48
100%
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
4/4
100%
ΒΟΛΟΥ
0/226
0%
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕ
18/18
100%
ΝΟΤ.ΠΗΛΙΟΥ
30/30
100%
Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ
0/28
0%
ΣΚΙΑΘΟΥ
12/12
100%
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
12/12
100%
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ [48/48 ΕΤ]
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑ
50,84%
ΕΣΕΡΙΔΗΣ
49,16%
--- Α' Κυριακή ---
ΕΣΕΡΙΔΗΣ
38,14%
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑ
36,22%
Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ [4/4 ΕΤ]
ΒΑΦΙΝΗΣ
51,91%
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
48,09%
--- Α' Κυριακή ---
ΒΑΦΙΝΗΣ
37,88%
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
31,86%
Δ. ΒΟΛΟΥ [0/226 ΕΤ]
 
 
--- Α' Κυριακή ---
ΜΠΕΟΣ
57,38%
ΚΑΠΟΥΛΑ
15,30%
Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ-Μ [18/18 ΕΤ]
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ
51,71%
ΣΑΜΑΡΑ
48,29%
--- Α' Κυριακή ---
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ
47,33%
ΣΑΜΑΡΑ
41,40%
Δ. ΝΟΤ.ΠΗΛΙΟ [30/30 ΕΤ]
ΜΙΤΖΙΚΟΣ
64,71%
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ
35,29%
--- Α' Κυριακή ---
ΜΙΤΖΙΚΟΣ
46,82%
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ
31,78%
Δ. Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ [0/28 ΕΤ]
 
 
--- Α' Κυριακή ---
ΝΑΣΙΚΑΣ
56,56%
ΠΑΣΧΟΣ
39,43%
Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ [12/12 ΕΤ]
ΤΖΟΥΜΑΣ
58,04%
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ
41,96%
--- Α' Κυριακή ---
ΤΖΟΥΜΑΣ
45,25%
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ
41,02%
Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ [12/12 ΕΤ]
ΠΕΡΙΣΣΗΣ
51,27%
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
48,73%
--- Α' Κυριακή ---
ΠΕΡΙΣΣΗΣ
40,08%
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
38,14%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών