2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Αποτελέσματα ΠΕ Καρδίτσας
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ [0/26 ΕΤ]
Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [117/117 ΕΤ]
ΤΣΙΑΚΟΣ
68,38%
ΑΛΕΞΑΚΟΣ
31,62%
Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛ [22/22 ΕΤ]
ΝΑΝΟΣ
55,95%
ΤΣΙΑΝΤΗΣ
44,05%
Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ [54/54 ΕΤ]
ΣΤΑΘΗΣ
54,11%
ΝΤΟΥΡΒΑ
45,89%
Δ. ΠΑΛΑΜΑ [46/46 ΕΤ]
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟ
51,78%
ΚΑΡΑΛΗΣ
48,22%
Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ [57/57 ΕΤ]
ΣΚΑΡΛΟΣ
50,83%
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
49,17%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών