25/1/2015
Εθνικές Εκλογές 2015
ΠΕ Καρδίτσας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 27/1/2015 12:57:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 293/293 100%
Εγγεγραμμένοι 133.698
Ψηφίσαντες  83.558 62,50%
Άκυρα / Λευκά 1.918 2,30%
Έγκυρα  81.640 97,70%

38,91%
25,04%
30,02%
34,45%
ΣΥΡΙΖΑ
 31.764
38,91%
ΝΔ
 24.510
30,02%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 5.243
6,42%
ΚΚΕ
 4.906
6,01%
ΠΑΣΟΚ
 4.183
5,12%
ΠΟΤΑΜΙ
 2.938
3,60%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ
 2.728
3,34%
Λοιπά
 5.368
6,58%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
293 από 293100%
133.698
83.55862,50%
14401,72%
4780,57%
81.64097,70%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2015
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης