25/1/2015
Εθνικές Εκλογές 2015
Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 28/1/2015 4:48:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.417/1.417 100%
Εγγεγραμμένοι 709.819
Ψηφίσαντες  468.082 65,94%
Άκυρα / Λευκά 10.823 2,31%
Έγκυρα  457.259 97,69%

37,68%
26,06%
28,19%
31,11%
ΣΥΡΙΖΑ
 172.314
37,68%
ΝΔ
 128.891
28,19%
ΚΚΕ
 29.302
6,41%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 28.345
6,20%
ΠΟΤΑΜΙ
 21.478
4,70%
ΠΑΣΟΚ
 19.811
4,33%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ
 18.893
4,13%
ΚΙΔΗΣΟ
 11.609
2,54%
Λοιπά
 26.616
5,82%
ΤΡΙΚΑΛΑ [320/320 ΕΤ]
ΣΥΡΙΖΑ
36,16%
ΝΔ
32,60%
ΚΚΕ
6,77%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
4,64%
ΠΑΣΟΚ
4,06%

ΛΑΡΙΣΑ [482/482 ΕΤ]
ΣΥΡΙΖΑ
36,14%
ΝΔ
27,15%
ΚΚΕ
6,93%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
6,45%
ΠΟΤΑΜΙ
5,74%

ΚΑΡΔΙΤΣΑ [293/293 ΕΤ]
ΣΥΡΙΖΑ
38,91%
ΝΔ
30,02%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
6,42%
ΚΚΕ
6,01%
ΠΑΣΟΚ
5,12%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ [322/322 ΕΤ]
ΣΥΡΙΖΑ
40,28%
ΝΔ
24,97%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
6,90%
ΚΚΕ
5,63%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ
5,27%

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα είναι αυτά που εξέδωσαν τα Πρωτοδικεία Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2015
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης