7/7/2019
Εθνικές εκλογές
ΠΕ Τρικάλων: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 30/7/2019 3:01:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 357/357 100%
Εγγεγραμμένοι 149.580
Ψηφίσαντες  86.365 57,74%
Άκυρα / Λευκά 1.590 1,84%
Έγκυρα  84.775 98,16%

44,40%
30,81%
29,54%
35,80%
ΝΔ
 37.638
44,40%
ΣΥΡΙΖΑ
 25.042
29,54%
ΚΙΝΑΛ
 8.232
9,71%
ΚΚΕ
 5.144
6,07%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 2.417
2,85%
Λοιπά
 6.302
7,43%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
357 από 357100%
149.580
86.36557,74%
10651,23%
5250,61%
84.77598,16%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_