7/7/2019
Εθνικές 2019
ΠΕ Καρδίτσας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 8/7/2019 2:33:00 πμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 319/319 100%
Εγγεγραμμένοι 130.111
Ψηφίσαντες  78.548 60,37%
Άκυρα / Λευκά 1.355 1,73%
Έγκυρα  77.193 98,27%

44,91%
30,85%
30,45%
35,74%
ΝΔ
 34.667
44,91%
ΣΥΡΙΖΑ
 23.502
30,45%
ΚΙΝΑΛ
 7.268
9,42%
ΚΚΕ
 4.322
5,60%
Λοιπά
 7.434
9,63%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
319 από 319100%
130.111
78.54860,37%
9131,16%
4420,56%
77.19398,27%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_