25/5/2014
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕ Καρδίτσας
Ενημέρωση: 29/5/2014 12:33:00 πμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 316/316 100%
Εγγεγραμμένοι 131.947
Ψηφίσαντες  76.884 58,27%
Άκυρα / Λευκά 3.530 4,59%
Έγκυρα  73.354 95,41%

ΣΥΡΙΖΑ
 19.973
27,23%
ΝΔ
 19.363
26,40%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 7.563
10,31%
ΕΛΙΑ
 6.452
8,80%
ΚΚΕ
 5.026
6,85%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
 3.744
5,10%
Λοιπά
 11.233
15,31%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
316 από 316100%
131.947
76.88458,27%
27043,52%
8261,07%
73.35495,41%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης