25/5/2014
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ενημέρωση: 4/6/2014 12:46:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.635/1.635 100%
Εγγεγραμμένοι 711.838
Ψηφίσαντες  443.220 62,26%
Άκυρα / Λευκά 18.679 4,21%
Έγκυρα  424.541 95,79%

ΣΥΡΙΖΑ
 112.130
26,41%
ΝΔ
 102.052
24,04%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 39.052
9,20%
ΕΛΙΑ
 35.336
8,32%
ΚΚΕ
 31.049
7,31%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
 26.187
6,17%
ΑΝΕΛ
 10.843
2,55%
Λοιπά
 67.892
15,99%
ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ [357 ΕΤ]
ΝΔ
28,57%
ΣΥΡΙΖΑ
24,50%
ΕΛΙΑ
10,78%
ΚΚΕ
7,59%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
7,50%

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ [544 ΕΤ]
ΣΥΡΙΖΑ
25,08%
ΝΔ
22,73%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
9,12%
ΚΚΕ
8,11%
ΕΛΙΑ
8,10%

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [316 ΕΤ]
ΣΥΡΙΖΑ
27,23%
ΝΔ
26,40%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
10,31%
ΕΛΙΑ
8,80%
ΚΚΕ
6,85%
ΠΕ ΜΑΓΝ&ΣΠΟΡ [418 ΕΤ]
ΣΥΡΙΖΑ
29,25%
ΝΔ
20,92%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
9,86%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
6,53%
ΕΛΙΑ
6,47%

Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης