25/5/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ Β 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕ Μαγνησίας
Ενημέρωση: 10/6/2014 2:55:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 388/388 100%
Εγγεγραμμένοι 164.083
Ψηφίσαντες  105.985 64,59%
Άκυρα / Λευκά 15.842 14,95%
Έγκυρα  90.143 85,05%

51,14%
36,25%
48,86%
13,85%
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 46.102
51,14%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 44.041
48,86%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
388 από 388100%
164.083
105.98564,59%
80577,60%
77857,35%
90.14385,05%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ [ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ]
46.102
51,14%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ [ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ]
44.041
48,86%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης