25/5/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ Β 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ενημέρωση: 10/6/2014 4:36:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.631/1.631 100%
Εγγεγραμμένοι 713.662
Ψηφίσαντες  441.060 61,80%
Άκυρα / Λευκά 59.187 13,42%
Έγκυρα  381.873 86,58%

54,64%
42,92%
45,36%
17,31%
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 208.648
54,64%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 173.225
45,36%
ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ [356 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
62,25%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
37,75%

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ [543 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
50,11%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
49,89%

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [316 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
59,20%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
40,80%
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [388 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
51,14%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
48,86%

ΠΕ ΣΠΟΡΑΔΩΝ [28 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
70,37%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
29,63%

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα είναι αυτά που εξέδωσαν τα Πρωτοδικεία Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης