21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕ Τρικάλων: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 23/5/2023 9:06:00 πμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 341/341 100%
Εγγεγραμμένοι 146.999
Ψηφίσαντες  87.400 59,46%
Άκυρα / Λευκά 1.919 2,20%
Έγκυρα  85.481 97,80%

45,01%
44,40%
20,09%
29,54%
ΝΔ
 38.475
45,01%
ΣΥΡΙΖΑ
 17.171
20,09%
ΠΑΣΟΚ
 10.414
12,18%
ΚΚΕ
 6.495
7,60%
ΝΙΚΗ
 2.861
3,35%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 2.270
2,66%
Λοιπά
 7.795
9,12%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
341 από 341100%
146.999
87.40059,46%
15381,76%
3810,44%
85.48197,80%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
2.861
3,35%
208
0,24%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_