21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕ Μαγνησίας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 13/6/2023 2:28:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 355/361 98,34%
Εγγεγραμμένοι 172.977
Ψηφίσαντες  110.286 63,76%
Άκυρα / Λευκά 2.974 2,70%
Έγκυρα  107.312 97,30%

43,62%
38,76%
19,17%
32,16%
ΝΔ
 46.808
43,62%
ΣΥΡΙΖΑ
 20.573
19,17%
ΠΑΣΟΚ
 8.698
8,11%
ΚΚΕ
 7.702
7,18%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 4.451
4,15%
ΠΛΕΥΣΗ
 3.815
3,56%
ΝΙΚΗ
 3.374
3,14%
ΜέΡΑ25
 3.015
2,81%
Λοιπά
 8.876
8,27%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
355 από 36198,34%
172.977
110.28663,76%
23322,11%
6420,58%
107.31297,30%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
3.374
3,14%
345
0,32%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_