21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕ Μαγνησίας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 22/5/2023 3:35:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 361/361 100%
Εγγεγραμμένοι 175.228
Ψηφίσαντες  111.360 63,55%
Άκυρα / Λευκά 2.991 2,69%
Έγκυρα  108.369 97,31%

43,59%
38,76%
19,24%
32,16%
ΝΔ
 47.239
43,59%
ΣΥΡΙΖΑ
 20.846
19,24%
ΠΑΣΟΚ
 8.779
8,10%
ΚΚΕ
 7.820
7,22%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 4.477
4,13%
ΠΛΕΥΣΗ
 3.839
3,54%
ΝΙΚΗ
 3.392
3,13%
ΜέΡΑ25
 3.048
2,81%
Λοιπά
 8.929
8,24%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
361 από 361100%
175.228
111.36063,55%
23542,11%
6370,57%
108.36997,31%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
3.392
3,13%
342
0,32%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_