21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕ Καρδίτσας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 22/5/2023 4:13:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 299/299 100%
Εγγεγραμμένοι 129.326
Ψηφίσαντες  77.966 60,29%
Άκυρα / Λευκά 1.700 2,18%
Έγκυρα  76.266 97,82%

46,38%
44,91%
19,81%
30,45%
ΝΔ
 35.374
46,38%
ΣΥΡΙΖΑ
 15.106
19,81%
ΠΑΣΟΚ
 10.450
13,70%
ΚΚΕ
 5.544
7,27%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 2.069
2,71%
Λοιπά
 7.723
10,13%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
299 από 299100%
129.326
77.96660,29%
13641,75%
3360,43%
76.26697,82%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
1.436
1,88%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_