21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕ Λάρισας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 13/6/2023 2:28:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 528/536 98,51%
Εγγεγραμμένοι 250.104
Ψηφίσαντες  167.247 66,87%
Άκυρα / Λευκά 4.214 2,52%
Έγκυρα  163.033 97,48%

40,27%
39,30%
19,76%
31,25%
ΝΔ
 65.658
40,27%
ΣΥΡΙΖΑ
 32.216
19,76%
ΠΑΣΟΚ
 19.464
11,94%
ΚΚΕ
 13.998
8,59%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 6.574
4,03%
ΝΙΚΗ
 5.394
3,31%
Λοιπά
 19.729
12,10%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
528 από 53698,51%
250.104
167.24766,87%
34622,07%
7520,45%
163.03397,48%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
5.394
3,31%
771
0,47%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_