21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕ Λάρισας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 22/5/2023 4:34:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 536/536 100%
Εγγεγραμμένοι 252.880
Ψηφίσαντες  168.424 66,60%
Άκυρα / Λευκά 4.233 2,51%
Έγκυρα  164.191 97,49%

40,23%
39,30%
19,83%
31,25%
ΝΔ
 66.059
40,23%
ΣΥΡΙΖΑ
 32.563
19,83%
ΠΑΣΟΚ
 19.560
11,91%
ΚΚΕ
 14.122
8,60%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 6.608
4,02%
ΝΙΚΗ
 5.428
3,31%
Λοιπά
 19.843
12,09%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
536 από 536100%
252.880
168.42466,60%
34842,07%
7490,44%
164.19197,49%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
5.428
3,31%
771
0,47%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_