26/5/2019
Περιφερειακές 2019Α
ΠΕ Τρικάλων: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 29/5/2019 2:16:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 367/367 100%
Εγγεγραμμένοι 147.665
Ψηφίσαντες  88.839 60,16%
Άκυρα / Λευκά 5.066 5,70%
Έγκυρα  83.773 94,30%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 49.222
58,76%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 20.174
24,08%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 5.989
7,15%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
 3.595
4,29%
Λοιπά
 4.793
5,72%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
367 από 367100%
147.665
88.83960,16%
32343,64%
18322,06%
83.77394,30%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών