21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕ Καρδίτσας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 22/5/2023 3:15:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 287/299 95,99%
Εγγεγραμμένοι 125.316
Ψηφίσαντες  75.099 59,93%
Άκυρα / Λευκά 1.652 2,20%
Έγκυρα  73.447 97,80%

46,41%
44,91%
19,68%
30,45%
ΝΔ
 34.086
46,41%
ΣΥΡΙΖΑ
 14.458
19,68%
ΠΑΣΟΚ
 10.163
13,84%
ΚΚΕ
 5.296
7,21%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 1.997
2,72%
Λοιπά
 7.447
10,14%
Συγκριτικά ΠΕ Καρδίτσας (σε 287 ΕΤ τρέχουσας Εκλογής, με 319 ΕΤ προηγούμενης)
46,41%
44,91%
19,68%
30,45%
13,84%
9,42%
7,21%
5,60%
2,72%
2,49%
1,48%
1,87%
 
Τρέχουσα Εκλογή
Προηγούμενη Εκλογή
 
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
Ψήφοι
Ποσοστό
Διαφορά
ΝΔ [ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ]
34.086
46,41%
34.668
44,91%
1,50%
ΣΥΡΙΖΑ [ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ]
14.458
19,68%
23.502
30,45%
-10,77%
ΠΑΣΟΚ [ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής]
10.163
13,84%
7.270
9,42%
4,42%
ΚΚΕ [ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔ]
5.296
7,21%
4.322
5,60%
1,61%
ΕΛ.ΛΥΣΗ [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ]
1.997
2,72%
1.924
2,49%
0,23%
ΜέΡΑ25 [ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗ]
1.088
1,48%
1.445
1,87%
-0,39%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_